help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen roller

En av Sitevisions mange styrker er muligheten til å kontrollere tilgangen til innhold og deler av redigeringsmodusen. En bruker tildeles rettigheter ved hjelp av roller. En rolle består av en rekke rettigheter.

Roller

Roller

Roller brukes for å forenkle tildelingen av rettigheter til brukere og grupper av brukere. En rolle er et vilkårlig sett med rettigheter.

Listen viser eksisterende roller.

Legg til en rolle

Hvis den ønskede rollen ikke finnes, oppretter du en ny rolle ved å klikke på lenken Legg til rolle.

Ikoner

Ikoner

Slette en rolle

Hvis du vil slette en rolle, velger du rollen i listen og klikker på krysset til høyre for rollenavnet.

Hvis du fjerner en rolle, fjerner du den fra hele nettstedet.

Endre en rolle

Hvis du vil endre en rolle, klikker du på ikonet Endre rolle til høyre for rollenavnet. Da åpnes vinduet som vises når du legger til en ny rolle.

Flytte en rolle

Sorteringen av rollene er viktig fordi hvis du har rett til å endre autorisasjoner, har du bare rett til å endre autorisasjoner som tilsvarer din egen autorisasjon og rollene under denne autorisasjonen i listen. Derfor bør den høyeste autorisasjonen (flest rettigheter) stå øverst i listen. Flytt en rolle ved å markere den og klikke på ikonet for å flytte og dra rollen til riktig sted i listen.

Denne funksjonen krever at du har autorisasjonen "Administrer innstillinger for nettstedet" og "Administrer roller".

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?