help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelet for katalogtjenester

Sitevision bruker katalogtjenester for å verifisere brukere og deres rettigheter i systemet. På serverobjektet kan det opprettes en eller flere kataloger som kan brukes på hvert nettsted. Katalogtjenesten må være i samsvar med LDAP-standarden.

Når du åpner dette panelet, vises katalogtjenestene du har lagt til på nettstedet.

Skärmdump på fliken Katalogtjänster

Flere katalogtjenester på samme server

Det er mulig å ha flere katalogtjenester på samme server. Hvis en bruker er oppført i mer enn én av katalogtjenestene, brukes det første brukerobjektet som samsvarer med brukernavnet til å verifisere påloggingen. Søket utføres ovenfra i katalogtjenestene. Det betyr at katalogtjenestene må være i en viss rekkefølge for at brukere som er i flere katalogtjenester skal kunne logge inn. Flytt en katalogtjeneste i listen ved å dra den til riktig sted.

Sitevision Portal eller Sitevision Enterprise er nødvendig for å legge til flere ulike kataloger, såkalte Multiple Catalogues.

Legge til katalogtjeneste

Klikk på koblingen Legg til katalogtjeneste for å legge til en katalogtjeneste som er konfigurert på serverobjektet.

Slette katalogtjeneste

Hvis du vil slette en eksisterende katalogtjeneste, velger du den aktuelle katalogtjenesten i listen og klikker deretter på krysset til høyre.

Et nytt vindu åpnes og spør om du er sikker på at du vil slette katalogtjenesten:

Ta bort

Hvis du sletter katalogtjenesten, skrives brukernes navn ut (for eksempel Page Manager). Informasjonen blir værende, men du kan ikke laste inn ny informasjon fra katalogen.

Hvis en katalogtjeneste fjernes fra serverobjektet som er lagt ut på nettstedet, forsvinner katalogtjenesten fra nettstedet.

Inaktiv katalogtjeneste

Du kan deaktivere en katalogtjeneste på serverobjektet. Det er da ikke mulig for brukere å logge seg på. Katalogtjenesten kan deaktiveres hvis du har problemer med tilkoblingen til katalogtjenesten, eller hvis du av en eller annen grunn vil hindre brukere i å logge inn på et bestemt tidspunkt.

En inaktiv katalog vises med gjennomstreking i listen over katalogtjenester.

Du kommer inte åt inställningen om webbplatsen ligger i Sitevision Cloud.

Denne funksjonen krever at du har tillatelsen "Administrer innstillinger for katalogtjenester".

Du behöver logga in med systemanvändaren för att komma åt den här funktionen.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?