help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till roll

En av många styrkor med Sitevision är möjligheten att behörighetsstyra innehåll och delar av redigeringsläget. Behörigheter tilldelas en användare med hjälp av roller. En roll består av ett antal rättigheter vilka i sin tur ger användaren behörigheter i Sitevision. Här kan du läsa om hur du lägger till en ny roll.

Lägg till roll

Så här gör du

1. Gå till Webbplatsinställningar och panelen Roller. Klicka på Lägg till roll. Du ser dialogrutan Lägg till roll.

2. Namnge den nya rollen genom att skriva i fältet Namn. Du måste namnge rollen.

3. Skriv en beskrivning för rollen, till exempel i korta drag vad den innehåller.

4. Kryss för de rättigheter som du vill att rollen ska innehålla.

Du kan markera alla eller avmarkera alla rättigheter genom att klicka på kugghjulet till höger om rubriken Rättigheter. Det går även att välja alla rättigheter i en kategori genom att kryssa i rutan till vänster om kategorins namn.


5. Kryssa för de moduler som du vill att rollen ska innehålla.

Vilka moduler du kan lägga till i rollen beror på vad som ingår i er licens.

6. Klicka på knappen OK när du är klar. Nu kan du koppla användare till rollen för att tilldela dem behörigheter.


Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?