help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Virtuella grupper

Her kan du legge til virtuelle grupper. Nedenfor er noen scenarier der du kan dra nytte av dette:

  • Hvis du bruker SAML eller OpenId Connect som påloggingsmetode, kan du bruke virtuelle grupper til å gruppere brukerne.
  • Hvis du bruker CAS som innloggingsmetode, vil alle brukere som logger inn med denne metoden, tilhøre en virtuell gruppe som heter CAS (identifikasjonsnavnet må være CAS for den virtuelle gruppen).
  • Hvis du har utviklet en egen JAAS-modul der du ønsker å knytte påloggingen til noe annet enn LDAP (f.eks. en database).
  • Hvis du ønsker å gruppere brukere uten å måtte gjøre endringer i katalogtjenesten.
Virtuella grupper

Slett

Velg den virtuelle gruppen i listen og klikk på minusknappen til høyre.

Egenskaper

Hvis du vil endre noe ved den virtuelle gruppen, klikker du på endringsikonet til høyre eller dobbeltklikker på navnet i listen.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?