help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Sett inn anker

Sett inn ankere finner du under Sett inn -ikonet på verktøylinjen.

Ankere brukes til å markere avsnitt på en side som en lenke skal peke til. Ankerlenker kan brukes til å opprette lenker innenfor en side. I stedet for at en lenke bare går til en bestemt side, kan en lenke peke til et bestemt område på siden. Markøren hopper da direkte til den delen av siden.

Alle moduler som brukes på en nettside, blir automatisk et anker. Men med Sett inn -> Anker kan du også selv markere avsnitt med ankere. Hvis du for eksempel har en lang tekst, kan denne inneholde kanskje 10 avsnitt.

Opprett ankerlenke (til ditt eget innsatte anker)

1. Begynn med å markere det avsnittet (i en tekstmodul) som du vil lenke til.

2. Velg Sett inn -> Anker -> Opprett anker i verktøylinjen.

Skapa ett eget ankare

3. En ny visning åpnes der du kan gi ankeret et navn. Klikk på OK .

Namnge ankare

Et anker må begynne med en bokstav og kan bare inneholde følgende tegn: a-z, A-Z, 0-9, _ og -.

Det vises nå et svart flagg til venstre for tekstmodulen der du har lagt til et anker.

ikon för ankare

Hvis du har et anker i en tabell, vises det i cellen der du har lagt til ankeret.

Hvis du vil lage en ankerlenke til hele tabellen, legger du ankeret i tabellbeskrivelsen.

4. Velg ordet du vil lenke til ankeret, og klikk på lenkesymbolet.

5. Velg Opprett lenke til -> Intern side, velg destinasjonssiden i navigasjonstreet og kryss av i boksen Bruk anker.

Välj ankareForstørr bildet

6. Et innholdstre vises med alle modulene på siden (samme visning som under Innhold) pluss seksjonene du har merket som ankere (vises som ankersymboler).

7. Velg modulen du vil lenke til. Klikk på OK.

Endre ankeret

Hvis du vil endre ankeret, markerer du ankeret og klikker deretter på Sett inn -> Anker -> Endre anker i verktøylinjen. Da kommer du tilbake til samme visning som da du opprettet ankeret. Her kan du gi ankeret et nytt navn.

Ändra ankare

Fjerne ankere

Hvis du vil fjerne ankeret, plasserer du markøren etter ankeret og klikker på backspace-tasten for å slette ankeret.

Ankeret fjernes umiddelbart uten bekreftelse.

Dette handler om å fjerne selve ankeret - altså ordet/delen du lenker til. Hvis du vil fjerne hele lenken eller endre lenken, kan du gjøre det ved å høyreklikke på lenken.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?