help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Infoga ankare

Infoga ankare hittar du under ikonen Infoga i verktygslisten.

Ankare används för att märka upp stycken på en sida som en länk ska peka på. Ankarlänkar kan användas för att länka inom en sida. Istället för att en länk bara går till en viss sida så kan en länk peka på ett speciellt område på sidan. Markören hoppar då direkt till det stycket på sidan.

Alla moduler som används på en webbsida blir automatiskt ett ankare. Men med Infoga -> Ankare kan du också själv märka upp stycken med ankare. Exenpelvis om du har en text som är lång så kan denna innehålla kanske 10 stycken.

Skapa ankarlänk (till eget infogat ankare)

1. Börja med att markera det stycke (i en textmodul) som du vill länka till.

2. Välj Infoga -> Ankare -> Skapa ankare i verktygslisten.

Skapa ett eget ankare

 3. En ny vy öppnas där du får namnge ankaret. Klicka OK.

Namnge ankare

Ett ankare måste börja med en bokstav och kan endast innehålla följande tecken: a-z, A-Z, 0-9, _ och -

Nu visas en svart flagga till vänster om den textmodul där du lagt till ett ankare.

ikon för ankare

Om du har en ankare i en tabell så visas det vid den cell där du lagt till ankaret.

Vill du göra en ankarlänk till hela tabellen sätter du ankaret på tabellbeskrivningen.

4. Markera det ord som du vill länka till ankaret och klicka på länksymbolen.

5. Välj Skapa länk till -> Intern sida, välj målsidan i navigationsträdet och kryssa i rutan Använd ankare.

Välj ankareFörstora bilden

6. Då visas ett Innehållsträd med alla de moduler som finns på sidan (samma vy som visas under Innehåll) plus de stycken du själv markerat som ankare (visas som ankarsymboler).

7. Markera den modul som du vill länka till. Klicka OK.

Ändra ankare

Du ändrar ankaret genom att markera ankaret och sedan klickar du på Infoga -> Ankare -> Ändra ankare i verktygslisten. Då kommer du tillbaka till samma vy som när du skapade ankaret. Här kan du byta namn på ankaret.

Ändra ankare

Ta bort ankare

Du tar bort ankaret genom att ställa markören efter ankaret och klicka på backspace-tangenten så suddas ankaret bort.

Ankaret tas bort på en gång utan bekräftelse.

Detta handlar om att ta bort själva ankaret - det vill säga ordet/stycket som du skapar länken till. Vill du ta bort hela länken eller ändra länken gör du det genom att högerklicka på länken.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?