help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Kommande i kalendern - Google

Med den här modulen kan du visa dina kommande kalenderhändelser på ditt intranät:

Google kalender

Exempel på Google kalender

Inställningar

Följande inställningar kan du göra i modulen:

Inställningar Google Kalender

Visa kalender för inloggad användare

Modulen använder sig av mailadressen som användaren loggat in med på intranätet.

Visa en viss kalender

Om ni exempelvis har en gemensam kalender för en viss avdelning eller förvaltning så kan ni välja att visa den. Välj då alternativet "Visa en viss kalender" och fyll i önskad kalender där under.

Antal dagar från idag som ska visas

Ställ in antal dagar framåt som kalendern ska visa innehåll.

Oauth2-konfigurationer

Välj din din inloggning. Valen hämtas från webbplatsinställningar/oauth2-konfigurationer.

Utseende

Utseende Google kalender

Antal kalenderposter per rad

Välj hur många rader ska din kalender presetera.

Antal kalenderposter som ska visas

Välj hur många kalenderposter som ska visas i kalendern.

Visa datum och tid

Visa datum och tid för varje kalenderhändelse.

Visa beskrivning

Visa beskrivningen för varje kalenderhändelse.

Följande delar behöver du sätta upp i din Google oAuth2-konfiguration för att för att Kommande i kalendern ska fungera. Inställningarna görs i Google console.

Google Calendar API behöver aktiveras: https://developers.google.com/calendar/overview

Scopes som krävs:
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events.readonly
https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly

Kräver HTTPS.

För att kunna ta del av dessa moduler så behöver du sätta upp en inloggning (OAuth2) mot respektive tjänst.

Detta är en modul från Sitevision Marketplace. Om du vill ladda hem den så går du via menyn i navigatorn -> Marketplace i redigeringsläget på din webbplats.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?