help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen OAuth2-konfigurationer

Här kan du lägga upp konfigurationer som möjliggör integrationer via OAuth2 för Tillägg i Sitevision. En konfiguration motsvarar den OAuth2-App som registreras i en Authorization Provider, t.ex. Microsoft Azure, Google eller Instagram.

Installerade Tillägg kan använda dessa konfigurationer för att göra anrop till en Resource Server (t.ex. SharePoint eller Instagram). Anropen kan göras antingen som den registrerade OAuth2-Appen eller som den inloggade användaren.

OAuth2-konfigurationer

Här visas de inloggningskonfigurationer som finns uppsatta på webbplatsen.

OAuth2-konfiguration

Lägg till OAuth2-konfiguration

Klicka på länken Lägg till OAuth2-konfiguration för att lägga till en ny konfiguration.

Redigera

För att ändra något på OAuth2-konfigurationen, klicka på ändraikonen till höger eller dubbelkicka på namnet i listan.

Ta bort

Markera konfigurationen i listan och klicka på tabort-knappen till höger.

Flytta

Markera konfigurationen i listan och flytta den dit du vill.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?