help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lenket layout

Lenket layout er en smart måte å gjenbruke innhold fra en eksisterende layout. Den samme informasjonen kan vises på flere steder på nettsiden, men må bare redigeres på ett sted.

Bruk følgende fremgangsmåte for å gjøre dette:

For å peke ut informasjon hentes fra en annen side, høyreklikk innholdsområdet, og velg Legg til layout -> Lenket.

Legg till layout

En ny skjerm der strukturen for webområdet vises. Merk siden du vil hente informasjon fra og peker på et oppsett, gridrad eller gridspalt.

Velg layout

Klikk OK-knappen. Nå, vises informasjonen som finnes i oppsettet av siden.

Finne kilden

Du kan ikke redigere den lenket layouten-så du går å kilden side. Gjør Høyreklikk koblede oppsettet, og velg gå til kildesiden vise "opprinnelige layout". Dette vil ta deg til siden der den opprinnelige informasjonen er tilgjengelig.

Kildeside

For å peke ut et annet oppsett, høyreklikk og velg Bytt layout. Dette viser visningen som ser hele strukturen igjen.

Å legge til tillatelsen som kreves for oppsett "for å legge Oppsett".
Legge til de nødvendige tillatelsene knyttet layout "opprette koblede layout".

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?