help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Intranätssök

Med Intranätssök så får du en facetterad sökmodul som snabbt hjälper dig att sortera, kategorisera och hitta det du söker. Modulen visar dina träffar utifrån Toppträffar, Innehåll, Dokument, Personer, Inlägg och Grupper.

Toppträffar på sökningen "Kontoret!

Om en person har angett en status så visas denna statusikon under personer eller om du får träff på den personen under toppträffar:

status på personträff

Sökindex

Om du har sökpaketeringen Search Advanced så kan du använda ett eget sökindex. Bocka då i rutan och välj vilket index du vill använda i modulen.

Sökindex

Sökfält

Här bestämmer du vad du vill att det ska stå i sökrutan innan sökning påbörjas samt om du vill använda en ikon i sökfältet.

Sökfält

Sökresultat

Sökresultat

Max antal träffar

Ställ in hur många träffar som ska visas under varje katergori. Finns det mer träffar än det du valt så visas en knapp i botten med texten "Visa fler".

Visa innehåll i sökresultatet

Välj om kategorin innehåll ska visas i modulen.

Ta bort syntex-tecken från sökfrågan

Bocka i denna om du vill ta bort * i resultatet. Ex. bil* så kommer inte * med i resultatvyn.

Begränsa vilka strukturer som ska ingå i sökningen

Välj vilka delar av intranätet som ska ingå i sökningen. Som standard ingår hela intranätet.

Visa träffutdrag

Välj detta om du vill ha utökad information om dina sökträffar. Du ställer in max antal tecken som ska visas i träffutdraget.

Visa dokument i sökresultatet

Välj om kategorin dokument ska visas i modulen.

Ta bort syntex-tecken från sökfrågan

Bocka i denna om du vill ta bort * i resultatet. Ex. kvartals* så kommer inte * med i resultatvyn.

Visa träffutdrag

Välj detta om du vill ha utökad information om dina sökträffar. Du ställer in max antal tecken som ska visas i träffutdraget.

Visa användare i sökresultatet

Välj om kategorin användare ska visas i modulen.

Ta bort syntex-tecken från sökfrågan

Bocka i denna om du vill ta bort * i resultatet. Ex. daniel* så kommer inte * med i resultatvyn.

Visa inlägg i sökresultatet

Välj om kategorin inlägg ska visas i modulen.

Ta bort syntex-tecken från sökfrågan

Bocka i denna om du vill ta bort * i resultatet. Ex. sommar* så kommer inte * med i resultatvyn.

Visa grupper i sökresultatet

Välj om kategorin grupper ska visas i modulen.

Ta bort syntex-tecken från sökfrågan

Bocka i denna om du vill ta bort * i resultatet. Ex. sitevision* så kommer inte * med i resultatvyn.

Hur ser modulen ut för användaren?

Nedan ser du några bilder på hur modulen ser ut som standard, utan några inställningar i Envision.

Denna funktion kräver att du har behörigheten " Sitevision intranät"

Detta är en modul från Sitevision Marketplace. Om du vill ladda hem den så går du via menyn i navigatorn -> Marketplace i redigeringsläget på din webbplats.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?