help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Söklistning av personer

Med modulen Söklistning av personer kan man göra en "dold" sökning bland användare på webbplatsen och sedan visa upp dem i form av en lista. I exemplet nedan har en sökning på "a*" gjorts.

Resultat av söklistning på personer

Resultat av söklistning på personer som innehåller "a*"

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?