help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Sök person

Modulen Sök person används för att söka bland användare på webbplatsen eller för att presentera sökresultat från andra moduler.

Sök bland användare

För de roller som har behörighet att Hantera sociala användaridentiteter visas en kryssruta under sökfältet som ger möjlighet att även söka inaktiva och/eller dolda användare.

Sökruta samt kryssruta som visar modulen Sök person

Sökresultat från modulen Sökruta för person

När modulen används för att presentera sökresultat från modulen Sökruta för person så markeras användare som är kontakter med en "bock". För alla andra användare så visas istället en knapp, "Lägg till som kontakt", som används för att lägga till respektive användare som kontakt.

Sök person från modulen gruppmedlemmar

Visa i lista från modulen Gruppmedlemmar

Om sökningen sker genom att en gruppadministratör klickat på länken "Visa i lista" i modulen Gruppmedlemmar så kommer befintliga medlemmar i gruppen att markeras med en "bock". Övriga sökträffar kommer att få en kryssruta där respektive användare kan markeras. Genom att klicka på knappen "Lägg till i gruppen X" så läggs markerade användare till som medlemmar i gruppen.

Visa alla sökträffar från grupp

Sökning sker mot användarnas namn och de användarfält som är markerade som standardsökfält.

Enbart användare med en social identitet finns med i sökresultatet.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?