help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Språkväljare - Allmänt

Inställningar

Visa aktuellt språk

Här väljer du om du vill visa aktuellt språk. Det innebär att det alltid visas en länk till [Svenska] om webbplatsspråket är svenska. Denna är som standard ikryssad.

Utseende

Formatmall för text

Här ställer du in den formatmall du vill använda för språkväljaren.

Språkväljare allmänt

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?