help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Språkväljare - Avancerat

Mallar

I vyn Avancerat kan du komma åt en egen mall för att påverka utseendet på modulen Språkväljare om du kan hantera skriptspråk.

Använd egen mall för Språkväljare

Kryssa i Använd egen mall för Språkväljare så visas den egna mallen.

Språkväljare avancerat
Verktygslist
  1. Sök - Sök i den egna koden. Fyll i sökord, klicka på enterslag.
  2. Föregående - Hoppar till föregående sökträff.
  3. Nästa - Hoppar till nästa sökträff.
  4. Ersätt - Fyll i ord som du vill ersätta. Klicka enter. Fyll i ersättningsord och klicka enter. Nu markeras de ord som kan ersättas. För varje ord får man svara Yes, No, Stop.
  5. Ersätt alla- Fyll i ord som du vill ersätta. Klicka enter. Fyll i ersättningsord och klicka enter. Nu har alla ord ersatts.
  6. Utseende - Utseende enligt olika teman. Du kan välja mellan Standard, Eclipse, Ambiance, Twilight eller Monokai.
  7. Helskärmsvy - Tryck på knappen för att ändra till helskärm.

Hjälp med skript ingår inte i supportavtalet.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?