help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Användarprofil

Med modulen användarprofil kan du visa användarinformation från katalogtjänsten. Användaren kan själv gå in och titta på sina egna uppgifter och ändra dessa om så önskas. Det går också att ställa in att en administratör kan gå in och ändra på andras uppgifter.

Användarinformation

Klickar på länken Ändra så kan du ändra dina egna uppgifter:

Ändra användarprofil

Denna funktion kräver att du har en licens för Selfservice där modulerna Användarprofil, Användarregistrering, Glömt lösenord och Byt lösenord ingår.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?