help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Inloggningsstatus

Modulen inloggningsstatus visar en logga in-länk eller skriver ut vem du är inloggad som. Med inloggningsstatus blir du inloggad på den sida som är markerad istället för att komma till en statisk sida efter inloggning.

Om du inte är inloggad visas en inloggningslänk:

logga in

När du klickar på länken kommer du till den webbsida som är uppsatt som inloggningssida på webbplatsen. Där loggar du in och sedan kommer du automatiskt tillbaka till sidan där du klickade på login-länken.

Om du är inloggad visar modulen Inloggningsstatus vem du är inloggad som och en logga-ut länk.

Namn inloggad som

Utseende

Formatmall för text

Här ställer du in formatmall för texten "Du är inloggad som" som visas på sidan och länken, "Logga ut/Logga in".

Inloggningsstatus

Denna modul bör alltså ligga i mallen så att den kan nås från alla sidor.

Det går bra att ha svenska tecken i användarnamnet men inte i lösenordet. Vi skulle dock avråda från att använda svenska tecken även i användarnamnet då alla system inte klarar av det, exempelvis Office.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?