help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Proxy

Proxymodulen gör det möjligt att länka in en extern webbsida eller applikation så att den upplevs vara en del av din webbplats. Innehållet visas upp på den sida som proxyn används på. Vilket till exempel för att den sida man länkar in kan ha den grafiska designen som finns på din webbplats.

Använder den externa applikationen samma användarkatalog som webbsidan sker automatisk påloggning så besökaren inte behöver logga in i applikationen/webbsidan.

Det går också att göra om den inlänkade webbsidan eller applikationen med hjälp av XSL, för att till exempel ta bort sidhuvud, sidfot och extra navigation.

Proxyinställningar

Hjälp med proxymodulen ingår inte i supportavtalet.

Denna modul ska inte användas som "skalskydd" för bakomliggande/externa applikationer. Eventuell autentisering och auktorisering måste de bakomliggande applikationerna själva ta hand om.

Det är viktigt att bakomliggande system som ger data till proxy modulen gör det på ett bra sätt. Så att inte fel eller för mycket data läses in. Det kan i värsta fall ställa till problem med driften av webbplatsen. Finns din webbplats i Sitevision Cloud har vi rätten att avpublicera proxy modulen om vi märker att den ställer till problem för din eller kringliggande webbplatser.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?