help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Proxy

Proxymodulen gör det möjligt att länka in en extern webbsida eller applikation så att den blir en del av webbplatsen. Innehållet infogas i den sida som proxyn används på, vilket till exempel ger att den sida man länkar in kan använda den grafiska design som finns på webbplatsen .

Använder den externa applikationen samma användarkatalog som webbsidan fås automatisk påloggning så besökaren inte behöver logga in i applikationen/webbsidan.

Det går också att göra om den inlänkade webbsidan eller applikationen med hjälp av XSL, för att till exempel ta bort sidhuvud, sidfot och extra navigation.

Det är viktigt att klargöra att denna modul inte ska användas som "skalskydd" för bakomliggande/externa applikationer. Eventuell autentisering och auktorisering måste de bakomliggande applikationerna själva ta hand om.

Proxyinställningar

Hjälp med proxymodulen ingår inte i supportavtalet.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?