help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Glömt lösenord

Med denna modul kan besökaren få ett nytt lösenord om denne glömt sitt lösenord. För att få ett nytt lösenord måste besökaren ange en säkerhetskod som skickats till hens e-postadress.

Du kan inte använda glömt lösenord om du är inloggad. Därför bör denna modul ligga på en sida som är publik.

För att denna modul ska fungera krävs det att en inloggningssida är utpekad på webbplatsen.

Glömt lösenord identifiering

Fyll i din e-postadress och klicka på knappen Byt lösenord. För att genomföra lösenordsbytet måste en säkerhetskod anges. Säkerhetskoden har skickats till e-postadressen som angavs.

Ange säkerhetskod

Om du anger fel säkerhetskod går det inte att byta lösenord.

Fel säkerhetskod

Om du anger rätt säkerhetskod så får du ange ett nytt lösenord:

ange nytt lösenord

Om du har fyllt i rätt så får du en bekräftelse:

Bekräftelse

Du kan använda svenska tecken i användarnamnet men inte i lösenordet. Vi skulle dock avråda från att använda svenska tecken även i användarnamnet då alla system inte klarar av det, exempelvis Office.

Om du använder AD så måste du göra en ändring i AD:t så att det går att ändra lösenord på det sätt via attributet userPassword.

I beskrivningen [1] finns vad som behöver göras och på attributet [2] finns beskrivet HUR det måste ändras.

[1]: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc223249.aspx
[2]: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc223560.aspx

Denna funktion kräver att du har en licens för Selfservice där modulerna Användarprofil, Användarregistrering, Glömt lösenord och Byt lösenord ingår.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?