help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

HTML

HTML- modulen kan användas för att lägga till egen HTML-kod direkt på webbplatsen. Du kan också infoga hela webbsidor från andra webbplatser.

HTML-modulen

Egen HTML-kod

Validera koden på sidan http://validator.w3.org för att säkerhetsställa att den validerar!

Hjälp med egna skriptlösningar ingår inte i supportavtalet.

Innehåll

Hämta sida från adress

Här fyller du i en länk till en extern webbsida som du vill infoga. Denna kommer att infogas i en Iframe och visas direkt på webbsidan.

Använd title-attribut

Denna kan du fylla i om du vill ange en title till länkadressen. Det kan vara nödvändigt ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Egen adress med title inställningar

Egen HTML-kod

Här skriver du in den HTML-kod du vill använda. Skriv inte in <html> eller <head>-taggar, det finns redan på webbsidan. Kryssa i rutan Egen html-kod och det fälls ner en editor.

Egen HTML-kod

Ikoner i html-modulens verktygslist

Verktygslist
  1. Sök - Sök i den egna koden. Fyll i sökord, klicka på enterslag.
  2. Föregående - Hoppar till föregående sökträff.
  3. Nästa - Hoppar till nästa sökträff.
  4. Ersätt - Fyll i ord som du vill ersätta. Klicka enter. Fyll i ersättningsord och klicka enter. Nu markeras de ord som kan ersättas. För varje ord får man svara Yes, No, Stop.
  5. Ersätt alla- Fyll i ord som du vill ersätta. Klicka enter. Fyll i ersättningsord och klicka enter. Nu har alla ord ersatts.
  6. Utseende - Utseende enligt olika teman. Du kan välja mellan Standard, Eclipse, Ambiance, Twilight eller Monokai.
  7. Helskärmsvy - Tryck på knappen för att ändra till helskärm.

Övrigt

Visa i redigeringsläge

Om du lägger in enklare och mindre HTML-kod så kan du med fördel bocka i denna ruta så att resultatet av koden syns även i redigeringsläget. Använder du modulen till hela webbsidor eller skript så bör inte denna ruta vara i kryssad.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?