help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Byt lösenord

Med denna modul kan användaren själv byta lösenord. Det krävs att användaren är inloggad med den användare som ska byta lösenordet.

För att byta lösenordet så får du ange det gamla lösenordet samt ange ett nytt lösenord två gånger.

Byt lösenord

Klicka på Byt lösenord så visas en bekräftelse om det gick att byta till det nya lösenordet. Exempelvis får ett lösenord inte vara för kort (det ställer du in i modulen). Använder ni en Lösenordspolicy i Sitevision så gäller inte inställningarna du gör för lösenordslängd i modulen.

Bekräftelse på ändrat lösenord

Det skickas också ett mail till användaren när lösenordet har ändrats och från vilket ip-adress det ändrades.

Denna modul fungerar inte om du inte har skrivrättigheter i din katalogtjänst. Då visas följande meddelande "Katalogtjänsten är endast läsbar, kontakta administratören."

Om du använder AD så måste du göra en ändring i AD:t så att det går att ändra lösenord på det sätt via attributet userPassword.

I beskrivningen [1] finns vad som behöver göras och på attributet [2] finns beskrivet HUR det måste ändras.

[1]: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc223249.aspx
[2]: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc223560.aspx

Denna funktion kräver att du har en licens för Selfservice där modulerna Användarprofil, Användarregistrering, Glömt lösenord och Byt lösenord ingår. 

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?