help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Användarregistrering

Med modulen Användarregistrering kan användare anmäla sig själva för att få inloggningsuppgifter till en webbsida/webbplats som kräver inloggning.

Uppgifterna som samlas in från användaren lagras i katalogtjänsten i den mapp eller container som du som administratör pekar ut under fliken Allmänt.

Steg 1 Fyll i uppgifter
I första steget får besökaren fylla i sina uppgifter och klicka på knappen Gå vidare.  Då visas steg två som en bekräftelse att uppgifterna stämmer:
Steg 2 bekräfta uppgifter

Ändra

Här kan du klicka på Ändra för att komma tillbaks till steg ett med ifyllda fält och ändra de uppgifter du vill ändra på.

Avbryt

Här kan du välja Avbryt för att komma tillbaks till steg ett med tomma fält.

Om du vill gå vidare klickar man på knappen Gå vidare. Steg tre visas då och meddelar att registreringen är mottagen och kommer att behandlas:

Steg 3 uppgifter skickade

Ett mail skickas till den e-postadress som är angiven. I mailet står det:

För att verifiera din e-postadress, klicka på länken nedan:
<http://länknamn>

När du klickar på länken så visas en bekräftelse.

Detta är ett standardexempel. Ställer du exempelvis in ett arbetsflöde som kräver granskning förekommer flera steg innan en användare med inloggningsuppgifter skapas.

Denna funktion kräver att du har en licens för Selfservice där modulerna Användarprofil, Användarregistrering, Glömt lösenord och Byt lösenord ingår.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?