help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Meddelanden - Allmänt

Modulen Meddelanden används för att kommunicera direkt med en eller flera andra användare i Social Collaboration. Meddelanderutan som öppnas sitter fast i webbläsarfönstrets nedre del, men kan flyttas längs hela nederkanten. Lägg modulen i mallen med exempelvis sidhuvudet för att användarna lätt ska komma åt att skriva och ta emot meddelanden på hela webbplatsen. För att använda meddelandefunktionen behöver användaren vara inloggad i Sitevision.

Använd gärna modulen Meddelanden tillsammans med modulen Skicka meddelandesom placeras på profilsidan.

Allmänt

I modulen Meddelanden kan du välja att visa en text till höger om meddelandesymbolen på knappen. Bocka i Visa knapptext och skriv din text i fältet som visas.

Text på knapp
Allmänna inställningar Meddelande


Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?