help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Bokmärkta inlägg

Modulen Bokmärkta inlägg ger dig möjlighet att bokmärka specifika inlägg i aktivitetsflöden. Modulen kan användas både på sidor, på profilsidan och i grupper. Modulen används tillsammans med någon av modulerna Aktivitetsflöde, Aktivitetsflöde för etikett och Inlägg i aktivitetsflöde.

Maximalt antal bokmärkta inlägg som du kan se är 100 stycken. Sitevision sorterar inläggen automatiskt efter tidpunkt för när du bokmärkt dem. Det går inte att ställa in hur många bokmärkta inlägg som ska visas.

Exemple på hur bokmärken kan se ut.

Bokmärk inlägg på en sida eller profilsida

Klicka på pilen längst upp till höger i inlägget i aktivitetsflödet för att bokmärka det. Välj Lägg till som bokmärke. Sitevision sparar bokmärket på din användare och du kan se det i modulen Bokmärkta inlägg.

Bokmärk

Bokmärk inlägg på en gruppsida som administratör

Som gruppadministratör för en grupp kan du bokmärka ett inlägg för gruppen. Det är ett bra verktyg för att lyfta vissa inlägg ur flödet.

Klicka på pilen längst upp till höger i inlägget i aktivitetsflödet för att bokmärka det. Välj Lägg till som bokmärke i gruppen. Sitevision sparar bokmärket på gruppen och du kan se inlägget via modulen Bokmärkta inlägg på gruppsidan.

Bokmärk

Ta bort bokmärkt inlägg

Du tar bort ett bokmärkt inlägg genom att klicka på krysset längst upp till höger i modulen Bokmärkta inlägg. Svara OK på frågan om du vill ta bort aktuellt bokmärke. Klicka Avbryt för att ha kvar bokmärket.

Ta bort inlägg

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?