help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Skapa dokument

Med modulen Skapa dokument kan du skapa Word- och Exceldokument direkt i Sitevision. En perfekt funktion för mötesprotokoll och andra återkommande dokument.

Dokumenten hamnar i gruppens filarkiv och du visar dem på sidan med modulen Filer. Dokumenten bygger på mallar sparade i formaten .dotx och .xltx.

Mallarna visas bara för de användare som är medlemmar i gruppen.

Skapa ett dokument

1. Gå till gruppsidan i onlineläget i Sitevision.

2. Klicka på länken till den dokumentmall du vill använda skapa ett dokument. Du kan välja mellan dokument av typen Word och Excel. Vilka dokumentmallar som finns tillgängliga kan variera. Du ser en dialogruta med samma namn som din dokumentmall.

3. Namnge dokumentet.

4. Ge dokumentet eventuella etiketter för att kategorisera det.

5. Välj den plats där du vill spara ditt dokument.

6. Klicka på Skapa. Word eller Excel öppnas, beroende på vilken typ av dokument du valt att skapa. En säkerhetsvarning visas av Microsoft Office.

7. Klicka Ja.

8. Skriv i ditt dokument. Spara och stäng Word eller Excel. Nu kan du gå tillbaka till gruppsidan och se ditt dokument via modulen Filer.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?