help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Meddelanden v1

I Sitevision Marketplace finns en nyare version av modulen Meddelanden.

Modulen Meddelanden används för att kommunicera direkt med en eller flera andra användare i Social Collaboration. Meddelanderutan som öppnas sitter fast i webbläsarfönstrets nedre del, men kan flyttas längs hela nederkanten. Lägg modulen i mallen med exempelvis sidhuvudet för att användarna lätt ska komma åt att skriva och ta emot meddelanden på hela webbplatsen. För att använda meddelandefunktionen behöver användaren vara inloggad i Sitevision.

Använd gärna modulen Meddelanden tillsammans med modulen Skicka meddelandesom placeras på profilsidan.

Notifiering om nya meddelanden

Ny meddelanden markeras med en röd symbol på knappen för meddelanden. Klicka på knappen för att visa en listan med pågåeende konversationer.

modulen meddelanden

Ikon för meddelanden

meddelanden med ikon

Du har nya meddelanden

Inkorgen

Klicka på knappen meddelande för att se inkorgen med pågående konversationer och för att skicka nya meddelanden. Tidigare konversationer rangordnas efter när det senaste meddelandet skickades. De senaste meddelandena visas därmed alltid överst i listan. Till vänster om användarens namn visas en siffermarkering som anger hur många olästa meddelanden du har i den aktuella konversationen. Siffermarkeringen försvinner när du öppnat meddelandet, vilket du gör genom att klicka på konversationen.

exempel meddelanden

Nytt meddelande

Klicka på länken Nytt meddelande för att skicka meddelande till en av dina kontakter. En meddelanderuta visas i nedre delen av webbläsarfönstret. Sök fram en mottagare genom att klicka i sökfältet Lägg till mottagare och börja skriv. Du behöver vara kontakt med den person du vill starta en konversation med, men mottagaren behöver inte ha lagt till dig som kontakt för att delta i konversationen.

Meddelanden kan skickas mellan två eller flera användare. När en konversation har påbörjats går det inte att lägga till ytterligare deltagare utan att skapa en ny konversation.

Nytt meddelande

Du ser status, via färgen på ikonen framför namnet på den du skickar meddelande till, grönt betyder inloggad och rött betyder inte inloggad. Du ser även när den du chattar med håller på och skriver svar till dig. Modulen länkar automatiskt (ger en klickbar länk) textlänkar och bäddar automatiskt in innehåll i konversationen om sidan du länkar till har stöd för oEmbed Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Stäng ner meddelanderutan genom att klicka på krysset längst upp till höger. Via pilen till vänster hittar du pågående konversationer och du kan även skapa ett nytt meddelande.

Pilen i meddelanderutan

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?