help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Allmänt

Under Allmänt ställer du in de arkiv som du vill visa nyheter från samt anger om du vill presentera artiklarna på en annan sida.

Skärmdump på fliken Allmänt

Visa artiklar från

Klicka på länken Lägg till arkiv för att lägga till de arkiv som du vill nyheter ifrån. Då visas en översikt över hela webbplatsen så att du kan peka ut rätt arkiv:

Skärmdump på lägg till arkiv

Presentera nyheterna från annan sida än den aktuella

Om du inte har plats att visa artiklarna på den sida där menyn visas kan du välja en annan sida att presentera nyheterna på. Då måste du först skapa en webbsida där du lägger ut en nyhetsmodul, som har rutan "Koppla ihop med nyhetsmenyn" ikryssad.

Bocka därefter i denna ruta och bläddra fram sidan.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?