help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Avancerat

Mallar

Under Avancerat kan du komma åt en egen mall för att påverka utseendet på modulen Nyhetsmeny om du kan hantera skriptspråk.

Använd egen mall för Nyhetsmeny

Bocka i Använd egen mall för Nyhetsmeny så visas den egna mallen.

Skärmdump på fliken Mall

Hjälp med egna skriptlösningar ingår inte i supportavtalet. 

Ytterligare information för utvecklare (endast på engelska)

Koden i de egna mallarna för denna modul använder SiteVisions publika API
Tillgängliga element i den egna mallen

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?