help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Fliken Utseende

Skärmdump på fliken Utseende

Formatmallar

År

Här ställer du in den formatmall som ska användas för att skriva ut år.

Månad

Här ställer du in den formatmall som ska användas för att skriva ut månader.

Ikoner

Visa bild framför år

Bocka i denna ruta om en bild ska visas innan år. Då visas en bildikon. Klicka på den för att bläddra fram rätt bild i bildarkivet.

Visa bild framför månader

Bocka i denna ruta om en bild ska visas innan månader. Då visas en bildikon. Klicka på den för att bläddra fram rätt bild i bildarkivet.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?