help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Sökruta för person och innehåll - Allmänt

Modulen används i Social Collaboration och ger möjlighet till sökning både på person, innehåll och användaregenererat innehåll (inlägg och kommentarer) via samma sökruta.

Det går att kombinera Sökresulta för innehåll, inlägg och kommentarer och personer. Antingen söker du på ett av dessa värden eller två eller alla tre. Bocka i rutan för det innehåll du är intresserad av!

Sökruta för person och innehåll Allmänt

Sökfält

Platshållare

Ange vad som ska stå i sökrutan innan en sökning påbörjas

Sökresultat för innehåll

Visa innehåll i sökresultatet

Bocka i denna ruta om du vill visa innehåll i sökmodulen.

Rubrik

Ange rubrik som står över sökträffarna i listan. Underlättar förståelsen för vad som är innehåll.

Visa antal

Det antal sökträffar som maximalt kan visas i listan vid sökning.

Visa sökresultat med vald modul

Peka ut den modul som ska visa sökresultatet vid klick på länken "Visa sökträff i lista". Moduler som går att peka ut är Sök och Sök (facetterad).

Sökresultat för inlägg och kommentarer

Visa inlägg och kommentarer i sökresultatet

Bocka i denna ruta om du vill visa användargenrerat innehåll som inlägg och kommentarer i sökmodulen.

Visa antal

Det antal sökträffar som maximalt kan visas i listan vid sökning.

Visa sökresultat med vald modul

Peka ut den modul som ska visa sökresultatet vid klick på länken "Visa sökträff i lista". Moduler som går att peka ut är Sök i aktivitetsflöde.

Sökresultat för personer

Visa användare i sökresultatet

Bocka i denna ruta om du vill visa personer i resultatet i sökmodulen.

Rubrik

Ange rubrik som står över sökträffarna i listan. Underlättar förståelsen för vad som är personer.

Visa antal

Det antal sökträffar som maximalt kan visas i listan vid sökning.

Modulen som visar sökresultatet för innehållsträffar bör ha "wildcard-sökning" aktiverat för att sökningar ska ske, och presenteras på samma sätt som i denna modul.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?