help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Sökruta för person och innehåll - Utseende

Modulen används i Social Collaboration och ger möjlighet till sökning både på person och innehåll via samma sökruta.

Sökruta för person och innehåll Utseende

Formatmallar

Rubrik

Anger formatmallen för rubriken för respektive lista i sökträffarna.

Personer

Anger formatmallen för sökträffarna under rubriken Person.

Innehåll

Anger formatmallen för sökträffar under rubriken Innehåll.

Text

Anger formatmallen för exempelvis länkarna "Visa fler sökträffar" och "Visa personer i lista".

Storlekar

Största bredd sökresultat för personer och innehåll

Anger den största bredd som rutan med sökreslutaten får ta. Anges i pixlar.

Största bredd sökfält

Anger den största bredd som rutan med sökreslutaten får ta. Anges i pixlar, em eller procent

Övrigt

Justering

Anger om sökresultatet ska fällas ut åt höger eller vänster i förhållande till sökrutan.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?