help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Notifieringar - Allmänt

Modulen Notifieringar visar nya händelser som berör den inloggade användaren.

Allmänt, notifieringar

Allmänt

Visa knapptext

Bocka i kryssrutan om du vill att en text ska synas intill ikonen. Ange den text du vill ska synas.

Visa parenteser

Bocka i kryssrutan om du vill att antalet notifieringar ska omslutas av parenteser.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?