help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Alla filer - Utseende

Modulen Alla filer används för att presentera information om filer i en grupp.

fliken Utseende

Utseende

Välj önskad formatmall för respektive text. det går att göra inställningar för följande typer av text i modulen:

Formatmall för rubrik

Modulen skriver ut ordet "Filer" att använda som rubrik på sidan när alla filer listas. På en sida med detaljerad information om en fil används filens namn som rubrik.

Formatmall för text

För värdena på Författare, Ändrad, Filstorlek osv i den detaljerade informationen om en enskild fil.

Formatmall för filer/versioner

Används för informationen i listan för alla filer samt i versionslistan.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?