help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Filarkiv

Filer listas i modulen Alla filer via länken "Visa filarkiv" i modulen Filer. Fillistan är sorterad så att den senast uppladdade filen ligger överst och går att sortera om via kolumnrubrikerna.

Lista alla filer för icke gruppmedlemmarFörstora bilden

Klicka på ett filnamn för att visa detaljerad information om filen. Klick på personen som ändrat filen leder till dennes profilsida.

Navigering

I listan kan även finnas mappar, klicka på ett mappnamn för att komma in i mappen. För att backa tillbaka, klicka i länkstigen uppe till vänster eller använd webbläsarens backknapp.

Sök

I rutan "Sök alla filer" söker du bland alla filer i gruppen oavsett om du står i en mapp eller direkt i filarkivet. Sökningen görs både i filernas namn och innehåll. Töm sökfältet för att komma tillbaka där du stod sist.

Endast filer med etiketten "Protokoll" visasFörstora bilden

Etiketter

Etiketter associerade med filerna visas till vänster. Klicka på en etikett för att endast visa filer med den etiketten. Klicka en gång till på samma etikett för att komma tillbaka där du stod sist.

Hantera filarkivet

Gruppmedlemmarna får automatiskt rättighet att hantera gruppens filarkiv.

Vy av alla filer för gruppmedlemmarFörstora bilden

Ladda upp fil

Nya filer till gruppen kan laddas upp via knappen "Ladda upp fil". Om sökning eller val av etikett gjorts syns ej knappen.

Skapa mapp

Klicka på knappen med kugghjulet, välj alternativet "Skapa mapp" och ge den ett namn. Den nyskapade mappen hamnar där du står i strukturen, i exemplet ovan direkt i arkivet.

Byt namn på mapp

Navigera in i aktuell mapp, klicka på knappen med kugghjulet och välj alternativet "Byt namn på 'xxx'". Det går då att byta namn på den mapp du står i.

Flytta fil eller mapp

Markera den fil eller mapp du vill flytta i kryssrutan till vänster om namnet, klicka på knappen med kugghjulet och välj alternativet "Klipp ut", namnet gråas då ut.

Du kan bara flytta filer inom den egna gruppen.

Fil på klippbordetFörstora bilden

Navigera till aktuell mapp - om den ligger nedåt i strukturen genom att klicka i listan, om den ligger uppåt i strukturen genom att klicka i länkstigen uppe till vänster. Klicka åter på knappen med kugghjulet och välj "Klistra in".

Gör en sökning för att få träff på de filer du vill flytta, välj "Markera alla" och "Klipp ut".

Ta bort fil eller mapp

Markera den fil eller mapp som du vill ta bort i kryssrutan till vänster om namnet, klicka på knappen med kugghjulet och välj alternativet "Ta bort". En fråga kommer om du vill ta bort filen.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?