help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Filer - Utseende

Modulen Filer används på gruppsidor för att visa filer som finns i gruppen.

Formatmallar

Ange formatmallarna för filer, användare, datum och länk till alla filer i gruppen. De formatmallar som går att välja bland är de som är uppsatta centralt på
webbplatsen.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?