help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Filer

Modulen Filer används på gruppsidor för att visa filer som finns i gruppen. Filerna sorteras efter ändringsdatum vilket innebär att de filer som nyligen ändrats eller lagts till, hamnar överst.

Filer

Antalet synliga filer styrs av en inställning där standardvärdet är 5. Längst ner finns en länk, "Visa filarkiv" som leder till en sida där modulen Alla filer används för att visa alla filer i gruppen.

Ladda upp filer

För medlemmar i gruppen visas också en ikon högst upp till vänster för att ladda upp nya filer. Du kan också drag droppa filer och släppa dem på modulen Filer. På detta sätt kan du ladda upp flera filer samtidigt.

Drag-droppa filer

Om det går bra visas en bekräftelse längs ner till vänster.

Lyckade uppladdningar

Om något går mindre bra visas ett fönster i mitten av skärmen:

Misslyckade uppladdningar

Ladda ner fil

Till höger om en fil i listan visas en "Ladda ner" länk för att hämta filen. Vid klick på filnamnet så visas mer detaljerad information om filen på en sida med modulen Alla filer.

Länken "Ladda ner" fungerar olika beroende av vem användaren är.

  • Besökare - Den fastställda versionen om sådan finns, i annat fall den senast uppladdade versionen.
  • Gruppmedlemmar - Den senast uppladdade versionen.

Sök alla filer

Överst i modulen finns ett inmatningsfält där sökord kan skrivas för att söka bland alla filer i gruppen. Sökningen sker både på filers namn och på innehållet i dokumenten. Om tecken finns i sökfältet så kommer modulen enbart att visa sökträffarna.

Sök fil

Eftersom listningen av de senaste filerna är beroende av Sitevisions sökindex måste den gruppsida där modulen ligger ha inställningen Visas i sökresultat.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?