help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Proxy - Innehåll

Proxyinställningar

Huvudkälla

Startadress

Här anges den adress som proxyn ska hämta data från. Detta är normalt sett förstasidan på den webb eller applikation som ska länkas in.

Källtyp

Proxyn kan arbeta med källor både i HTML/XHTML och XML.

  • HTML/XHTML - I fallet att en applikation ska länkas in anger du normalt sett HTML som källtyp. Om HTML väljs kan indata vara delvis felformatterad, och proxyn kommer då att försöka rätta till dessa fel innan transformering.
  • XML - Om XML väljs som källa, exempelvis om data i RSS-format ska transformeras, är det viktigt att indata verkligen är i XML-format. Annars kommer proxyn inte kunna genomföra en transformering.

Transformation av innehåll (XSLT)

Här kan man påverka innehållet i proxymodulen med hjälp av XSLT.

Proxymodulen konverterar inlästa HTML-resurser till XML och applicerar sedan en XSLT-transformation innan resultatet returneras till klientwebbläsaren. XSLT är en standard för hur man transformerar XML, och det finns en hel del bra material tillgänglig på Internet om detta.

Mer information om XSLT och hur man integrerar webbapplikationer med hjälp av proxymodulen finns i vår Developer Guide.

Proxymodulen använder version 1.0 av XSLT.

Denna modul kräver licens för Proxy

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?