help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Proxy - Avancerat

Proxyinställningar - felhantering

Avancerat

Vidarbefodra Cookies (namn1, namn2)

Cookies skickas normalt inte vidare till bakomliggande applikationer. Här kan man dock välja att göra det genom att namnge de cookies man vill vidarbefodra. Är det flera cookies separerar man dem med ett kommatecken.

Exempelvis om man har en säkerhetslösning framför Proxyn som sätter cookies så vill man att dessa skall följa med.

Ignore Headers (namn1, namn2)

Headers skickas normalt vidare till bakomliggande applikationer. Här kan man dock välja att inte skicka vidare headers. Är det flera headers man vill ignorera så separerar man dem med ett kommatecken.

Exempelvis om man har en säkerhetslösning framför Proxyn som skickar med headers med inloggningsuppgifter så kanske man inte vill skicka med dem vidare till en publik tjänst.

Tvinga egen teckenuppsättning

Här kan man aktivera och specificera om en särskild teckenuppsättning ska användas av modulen när svar behandlas.

Använd Base64-enkodning för headers

Här kan man aktivera att headers ska base64-enkodas.

Transformation av andra XML-baserade källtyper

Här går det att definiera XSLT-mallar för ytterligare innehållstyper exempelvis RSS. Klicka på länken Lägg till transformation.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?