help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Proxy - Allmänt

Inställningar för Proxy

Allmänt

Skicka alltid inloggning (Preemptive Authentication)

Kryssar du i denna ruta så skickas alltid användarnamn och lösenord med i form av en BASIC Authentication till underliggande applikation utan att applikationen explicit frågar efter dessa uppgifter (skickar en http status 404).

Används med försiktighet! Användarnamn och lösenord kommer alltid att skickas med om du kryssar i denna ruta. Används inte mot webbplatser som du inte litar på.

Visa i redigeringsläget

Medför att resultatet av proxyn visas i redigeringsläget. Annars visas följande meddelande: Denna modul visas endast online.

Välj endast denna när du vet att din proxy inte påverkar redigeringsläget! Det kan medföra att sidan inte går att redigera annars.

Tillåt endast adresser som börjar med samma sökväg som startadressen

Om du kryssar i denna ruta så kommer enbart adresser med samma sökväg som startadressen att fungera.

Länkomskrivning

Här lägger du till de adresser som Proxyn ska skriva om länkar för. Klicka på länken Lägg till omfång för att lägga till.

Om du har en server som heter www.foretaget.se men alla bilder ska inkluderas från images.foretaget.se så måste denna adress läggas till här. Annars kommer inte länkarna till bilderna att skrivas om.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?