help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Sök - Avancerat

Skärmdump på fliken Avancerat

Behörighetskontroll

Här bestämmer du hur behörighetskontrollen av sökträffarna ska ske. De val som finns är:

  • Tidig kontroll (via behörighetsinformation i sökfrågan)
  • Sen kontroll (via filtrering av sökresultatet)

Detta är en prestanda-relaterad inställning. Det är prestandakrävande (tid/minne) att i efterhand kontrollera alla sökträffar i ett sökresultat. Standardinställningen är tidig kontroll.

Att använda sen kontroll kan dock vara nödvändigt om tidig kontroll inte kan användas. Ett exempel på ett sådant potentiellt fall är om det finns IP-adressområden uppsatta på webbplatsen. Dessa gör att vissa icke inloggade användare (via sitt IP-nummer) kan få rätt att läsa vissa sidor - trots att de inte är publika. Används tidig kontroll så får icke inloggade användare endast upp publika sidor/filer/bilder i sitt sökresultat.

Sortering

Sökträffar listas/sorteras efter träffpoäng (relevans) om du inte ställt in någon särskild sorteringsordning. Träffpoängen beräknas av sökmotorn och beror på hur viktig sökfrågan är i förhållande till funna dokument. Beräkningen av poängen beror på en stor mängd faktorer och samband, men de mest avgörande beräkningsgrunderna är:

  • hur många gånger sökordet finns med i texten
  • hur tidigt i texten sökordet finns
  • hur stor del av texten sökordet är (sökordet rankas högre i en kort text än lång text)
  • hur indexfältet som sökordet förekommer i är prioriterat
  • hur träffen är prioriterad

Om du vill frångå relevans-sortering (dvs "bästa" träffarna först) kan du själv ange vilket/vilka fält som denna modul ska använda som standard.

Använd egen sortering av träffar

Bocka i denna ruta och klicka på länken Lägg till sortering för att lägga till ett sorteringsfält. Ett ny vy öppnas:

Lägg till egen sortering

Fältnamn

Ett sorteringsbart (ett fält som inte är analyserat och inte har fler värden) fält som finns i sökindexet. Exempelvis "name", "name.sortable", "title", "title.sortable" och "lastpublished".

Vill du sortera på metadata så börjar fältnamnet på "metadata.sortable.". Om ditt metadata heter "keywords" så heter fältnamnet "metadata.sortable.keywords".

Ordning

Sökresultaten kan visas i stigande eller fallande ordning. Standardinställningen är att sökresultaten sorteras stigande.

Exempel: För att sortera efter senast publiceringsdatum skriver man Fältnamn: lastpublished och Sorteringsordning: Fallande (se bild ovan).

Sökfråga

Använd wildcard-sökning

Denna inställning innebär att enkla sökord automatiskt görs om till wildcard-uttryck. Detta görs för att utöka träffbilden, dvs fler sökträffar - oavsett ordändelse.

Om exempelvis besökaren anger sökfrågan "modul" så görs den faktiska sökningen på "modul" OCH "modul*".

Om besökaren anger en sökfråga med flera ord, exempelvis "modul innehållande frågor" så görs den faktiska sökningen på "modul" OCH "innehållande" OCH "frågor" OCH "frågor*". Det vill säga att wildcard-sökningen sker enbart på det sista ordet om besökaren anger fler ord.

Denna inställning bör alltid aktiveras om modulen är inställd på att använda direktsökning eller om modulen är utpekad som resultatmodul av modulen "Sökruta för person och innehåll"

Mallar

Använd egen mall för struktur av delmallar

Denna mall påverkar hur sökresultatet är uppbyggt. Det vill säga om du vill ändra ordningen på hur saker presenteras. Exempelvis om du vill visa "Menade du" under sidnumreringen.

Hjälp med skript ingår inte i supportavtalet.

Delmallar

Använd egen mall för struktur av delmallar

Denna mall påverkar utseendet på sökformuläret. Exempelvis om du vill lägga till en etikett ovanför sökfältet.

Använd egen mall för sökformulär

Denna mall påverkar utseendet på sökformuläret.

Använd egen mall för "Menade du"

Denna mall påverka hur "Menade du" visas.

Använd egen mall för antal träffar

Denna mall påverkar hur antal träffar visas.

Använd egen mall för uppdelning av träffar

Denna mall påverkar visningen av sidnumreringen.

Använd egen mall för sökträffar

Denna mall påverkar utseendet på hur resultatet av sökträffarna presenteras. Exempelvis om du vill lägga till mer information från ett metadatafält.

Använd egen mall för felmeddelanden

Denna mall påverkar felmeddelandet som visas.

Ytterligare information för utvecklare (endast på engelska)

Koden i de egna mallarna för denna modul använder Sitevisions publika API
Tillgängliga element i den egna mallen

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?