help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Sök - Sökresultat

Skärmdump på fliken Sökresultat

Träffrubrik

Visa träffnumrering

Bocka i denna ruta om du vill visa träffnumrering. Det vill säga siffror framför varje träff.

Numrerade träffar

Hämta värde från

Här kan du bestämma om träffrubriken ska hämta värdet från titelfältet eller namnfältet.

På till exempel pdf- och word-dokument anger du titel som ett metadata. Det gör att titel och namn kan skilja sig åt. För att presentera filens namn i sökresultatet behöver du välja att hämta "namnfältet".

Träffinnehåll

Max antal tecken i träffutdrag när sökordsmarkering ej används

Hur många tecken som ska visas i träffutdraget. Standard är 250 tecken. Om sökordsmarkering är aktiverat gör du inställningen om antal tecken där istället.

Visa tid och storlek

Om du vill visa tidpunkt och storlek under varje träff så bocka i denna ruta och välj den formatmall detta ska visas med.

Visa sökväg

Om du vill visa sökväg under varje träff så bocka i denna ruta

Använd sökordsmarkering

Denna kryssar du i om sökorden ska markeras i sökträffarna. Denna inställning är ikryssad som standard.

Önskat antal tecken i träffutdrag

Hur många tecken som ska visas i träffutdraget om det finns sökordsmarkeringar i träffutdraget. Standard är 200 tecken.

Sökordsmarkering

Sökordsmarkering med fet stil och gul bakgrund

Antal träffar

Visa antal sökträffar

Om du vill visa antal sökträffar så bocka i denna ruta Då visas en text under sökmodulen där det står hur många sökträffar som sökningen gav.

Antal träffar

Brytpunkt för exakt kontroll av träffar

Här ställer du in en övre gräns för exakthet. Standardvärdet är 20 träffar. Det vill säga om sökresultatet innehåller mer än 20 träffar behöver det inte visas exakt, men är det 20 träffar eller under ska det exakta antalet visas.

Detta är en prestanda-relaterad inställning. Det är prestandakrävande (tid/minne) att kontrollera det "exakta" antalet träffar för ett stort sökresultat. Dock kan du behöva ställa upp brytpunkten om exaktheten är viktig eller avviker för "mycket" för vissa användare (vissa användare kanske inte har behörighet att se vissa träffar i sökresultatet).

"Menade du"

Visa "Menade du"

Om du vill visa stavningsförslag så bocka i denna ruta.

Menade du

Felmeddelanden

Visa felmeddelanden

Om du vill visa felmeddelanden så bocka i denna ruta. Om du inte får något resultat av sökningen visas då ett felmeddelande och söktips. Annars visas ingenting.

Felmeddelande

Uppdelning

Dela upp sökträffar på flera sidor

Om du vill visa dela upp träffarna på flera sidor så bocka i denna ruta. Sedan får du välja vart sidnumreringen ska visas:

Placering

  • Visa träffnavigering ovanför sökträffar
  • Visa träffnavigering nedanför sökträffar
  • Visa träffnavigering ovanför och nedanför sökträffar

Antal träffar per sida

Här ställer du in hur många träffar som ska visas per sida. Exempelvis om du ställer in 10 träffar så visar den 10 träffar och sedan länkar till övriga sidor med träffar.

Sidnumrering

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?