help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Sök - Urval

Under fliken Urval väljder du vilka objekt du vill inkludera i sökningen samt ställer in begränsningar i sökmodulen i form av omfång och/eller metadata.

Skärmdum på fliken urval

Sökindex

Om du har sökpaket1 (i Cloud) eller Sökpaket 2 finns inställningen Sökindex om du vill använda ett eget sökindex eller det som medföjer som standard. Bocka i rutan och välj det index du vill använda i listan.

Denna inställning kräver att du har licens för Search Advanced eller Search Enterprise.

Inkludera

Här väljer du vilka typer som ska inkluderas i sökningen. Det går att välja

  • sidor - vanliga webbsidor
  • artiklar - som ligger inuti arkiv i Sitevision
  • filer - filarkivet samt filer på sidan
  • bilder - bildarkivet samt bilder på sidan
  • struktursidor - struktursidor är kopior på befintliga sidor

Alla typer är ibockade som standard. Ofta kan det vara bra att ta bort exempelvis bilder om man inte tycker att det tillför något.

Omfång

Här kan du begränsa sökningen till vissa delar av webbplatsen exempelvis en delgren eller en mapp i filarkivet.

Begränsa vilka strukturer som ska ingå i sökningen

Bocka i rutan och klicka på länken Lägg till sökväg.

Metadata

Begränsa vilka sidor som ska ingå i sökning utifrån metadata

För att begränsa sökningen till ett visst metadata så kan du ställa in detta här. Bocka i rutan och klicka på länken Lägg till. Den begränsning du fyller i visas sedan i denna ruta.

Metadatabegränsning

Här kan du välja en kombination för metadatabegränsningar:

  • Alla villkor måste vara uppfyllda
  • Inget villkor får vara uppfyllt
  • Minst ett villkor måste vara uppfyllt

Exempel 1. Man har ställt in en metadatabegränsning för metadata Informationstyp och värdet Lathund samt metadata Ämne och värde Webb. Anger man att ALLA villkor måste vara uppfyllda så kommer man bara få sökträffar på sidor som har värdet Lathund (för metadata Informationstyp) OCH värdet Webb (för metadata Ämne).

Exempel 2. Man har ställt in en metadatabegränsning för metadata Informationstyp och värdet Lathund. Anger man att INGET villkor får vara uppfyllt så kommer man inte att få sökträffar på de sidor som har värdet Lathund (för metadata Informationstyp).

Filterfråga

Använd en extra filterfråga för att begränsa sökresultatet

Genom att ange en egen extra filterfråga är det möjligt att begränsa de sökträffar som besökaren ska se ytterligare. Enbart de sökträffar som uppfyller den ställda sökfrågan samt filterfrågan kommer att visas i sökresultatet.

Nedan visas ett exempel på hur filteruttrycket skulle se ut om du inte vill ha med några träffar som ligger under ett visst arkiv (i detta fall har arkivet id-nummer 3.623457cf131278f397c7ffd17609).

Skärmdump på filterfråga

För att kunna skriva en filterfråga måste du såklart veta vad du kan filtrera på (det vill säga vilka fält finns i indexet och vilka värden har fältet för den/de saker du vill filtrera bort).

För att hitta den informationen gör du lämpligen en sökfråga mot indexet eller klickar på "Visa indexerat"-knappen på en fil/sida/bild.

Ytterligare information för utvecklare (endast på engelska)

Om du aktiverar kryssrutan "Filterfrågan är dynamisk ..." så kan du skriva dynamiska uttryck i Velocity med hjälp av Sitevisions publika API.
Tillgängliga element i mallen för filterfrågan

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?