help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Mina prenumerationer - Formulär

Formulär i Mina prenumerationer

Inmatningsfält

Platshållare

"Din e-postadress" är förifyllt som en platshållare i inmatningsfältet. Detta försvinner när du klickar i fältet.

Om du är inloggad så visas din e-postadress om den finns ifylld i katalogtjänsten.

Tillåtna värden

E-postadress

Validerar inmatningsfältet mot e-postadress.

Telefonnummer

Validerar inmatningsfältet mot telefonnummer. Endast tillgänglig om du har licens för SMS.

Prenumerationslista

Visa titel

Här väljer du om du vill visa titeln som du angett på sidor med prenumeration.

Visa beskrivning

Här väljer du om du vill visa beskrivningen som angetts på sidor med prenumeration.

Titel och beskrivning anger du på respektive aktiv prenumerationssida under Egenskaper ->Funktioner ->Prenumeration.

Visa endast användarens prenumerationer

Bocka i denna ruta om besökaren enbart ska kunna avprenumerera. Listan kommer då endast att innehålla de sidor som besökaren prenumererar på.

Knapptexter

Visa

Här väljer du vad som ska stå på Visaknappen. Standardtexten är Förändra.

Spara

Här väljer du vad som ska stå på sparaknappen. Standardtexten är Spara.

Avbryt

Här väljer du vad som ska stå på avbrytknappen. Standardtexten är Avbryt.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?