help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen SMS

Under denna flik ställer du in SMS-tjänst. En aktiv SMS-tjänst kan exempelvis användas för att notifiera prenumeranter via SMS.

Vid notifiering skickas ett SMS till alla prenumeranter som anmält sitt mobiltelefonnummer via modulen Prenumerera eller modulen Prenumerationslista. SMS-tjänsten kan även användas ihop med modulen Personsök.

Tredjepartsleverantör

Denna funktion kräver att kunden har ett konto hos en leverantör (se vilka SMS tjänstleverantörer som finns integrerade med Sitevision i listan Tjänst).

Panelen SMS

SMS

Aktivera SMS-tjänst

Denna ruta bockar du i om du vill aktivera

SMS-tjänst

Här kan du välja SMS-tjänst, det finns tre leverantörer:

Välj sms-tjänst

Användarnamn

Det användarnamn som du fått av leverantören av tjänsten

Lösenord

Det användarnamn som du fått av leverantören av tjänsten.

Använd egen adress

Adressen till leverantörens webservice är normalt ifylld här som standard. Detta fält behöver då inte ändras, adressen är hårdkodad för respektive leverantör. Om man av någon anledning vill peka om denna adress så fyller du i en egen adress här.

Skicka SMS

Denna knapp klickar du på om du vill prova inställningarna du gjort ovan. Ett nytt fönster öppnas:

Skicka sms

Här får du fylla i ett telefonnummer och ett meddelande för att prova att SMS:et kommer fram med rätt inställningar.

Denna funktion kräver att du har en licens för SMS, behörigheten "Hantera webbplatsinställningar" samt ett konto hos en extern SMS-tjänst.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?