help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Prenumerera - Prenumerationer

Prenumerera

Underliggande prenumerationer

Visa modulen även när en sida ärver prenumerationsinställningar

Kryssas i om du vill visa formuläret även vid underliggande prenumerationer. Detta förutsätter att Inkludera alla underliggande sidor är ikryssad på sidan med den aktiva prenumerationen.

När modulen ligger i en mall och denna ruta är ibockad så inkluderas samtliga sidor av den aktiva prenumerationen.

Tänk på att när besökaren anmäler sig till prenumeration så kommer denna att prenumerera på ALLA sidor som ingår i den ärvda prenumerationen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?