help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Prenumerera - Formulär

Fliken Formulär

Texter

Prenumerera

Här väljer du vad som ska stå i anmälningsformuläret för att prenumerera. Standardinställningen är Prenumerera.

Avprenumerera

Här väljer du vad som ska stå i anmälningsformuläret för att avprenumerera. Standardinställningen är Avsluta prenumeration.

Inmatningsfält

Platshållare

"Din e-postadress" är förifyllt som en platshållare i inmatningsfältet. Detta försvinner när du klickar i fältet.

Om du är inloggad så visas din e-postadress om den finns ifylld i katalogtjänsten.

Tillåtna värden

E-postadress

Validerar inmatningsfältet mot e-postadress.

Telefonnummer

Validerar inmatningsfältet mot telefonnummer. Endast tillgänglig om du har licens för SMS.

Knapp

Här väljer du om du vill ha en bild eller text på knappen.

Standardknapp

Här väljer du den text som ska stå på knappen. Standardtexten är OK.

Bildknapp

Väljer du bildknapp så får du bläddra fram en bild ur bildarkivet som ska användas som knapp. Välj bild och fyll i bildbeskrivning. Standardtexten för bildbeskrivningen är Prenumerera.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?