help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Frågeformulär - Övrigt

Fliken Övrigt i frågeformulär

Antal platser

Begränsa hur många platser som ska finnas tillgängliga

Denna inställning gör det möjligt att använda formuläret som en anmälningsfunktion. Kryssa i denna för att begränsa antal tillgängliga platser.

Antal platser

Standardinställningen är 10 platser. Klicka på plussknappen för att öka antal platser, klicka på minusknappen för att minska antal platser.

Om du använder frågetypen Deltagare blir det antal deltagare som räknas istället för antal svar. Om du använder frågetypen Deltagare kan man anmäla flera deltagare på en gång och då är det inte antal svar som är viktigt utan antal deltagare.

Använd ett eget meddelande som visar antalet anmälningar och lediga platser

Ovanför formuläret så visas information om antalet anmälningar och tillgängliga platser. Genom att kryssa i rutan för att använda ett "eget meddelande" kan standardtexten bytas ut mot en godtycklig text. Om du inte vill visa denna information går det bra att ange ett tomt "eget meddelande".

7  lediga platser

Använd ett eget meddelande när det inte finns några lediga platser

Ovanför formuläret så visas information när det inte finns några lediga platser. Genom att kryssa i rutan för att använda ett "eget meddelande" kan standardtexten bytas ut mot en godtycklig text. Standardtexten är "Det finns inga lediga platser kvar".

Antal platser

Sista anmälningsdag

Begränsa hur länge det ska vara möjligt att göra anmälningar

Bocka i denna ruta för att ställa in en sista anmälningsdag. Klicka på kalenderikonen så visas en kalender för att välja datum. Det är bra att ställa in ett datum så att deltagare inte kan anmäla sig efter att kursen redan har getts.

Använd ett eget meddelande som visar den sista anmälningsdagen

Ovanför formuläret så visas alltid information om sista anmälningsdag om en sådan finns angiven.

Använd ett eget meddelande när den sista anmälningsdagen passerats

Ovanför formuläret så visas alltid information om sista anmälningsdag om en sådan finns angiven. Om den sista anmälningsdagen passerats så visas ett meddelande, där datumet hämtas från sista svarsdatum.

När egna meddelanden används så avser {0} och {1} valt sista anmälningsdatum respektive klockslag.

Sista anmälningsdag
Sista anmälningsdatum

Exempel på meddelande om sista anmälningsdag som har passerats

Synliga formulärfält vid Administration

Här väljer du vilka formulärfält som ska visas när du administrerar formuläret online. Dessa fält visas under fliken "Lämnade svar" för administratörer. Alla formulärfält visas när man går in på enskilda användare men här väljer du vilka fält som ska visas i översiktsvyn.

Ett fält visas alltid oavsett om man valt det och det Skapad (datum) men det kan stängas av enligt inställningar nedan.

Skapad (datum) i administrationsvy

Synliga formulärsfält - skapad datum

Klickar du på länken Lägg till fält visas alla frågor som finns i formuläret. Då är det bara att välja vilka fält du vill ska visas. Exempelvis om jag lagt till fältet Kurs:

Lagt till fältet kurs

För att ta bort ett synligt formulärsfält i listan, markera det och klicka på krysset till höger.

Visa datumet då svaret lämnades

Här väljer du om Skapad-datum ska visas i översikten för lämnade svar. Som standard är det förvalt.

Visa användaren som lämnade svaret

Här väljer du om Skapad av ska visas i översikten för lämnade svar. Detta gäller enbart för inloggade användare. Är det ett öppet formulär som inte kräver inlogg så blir detta fält tomt.

Skapad av

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?