help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Frågeformulär - Formulär

När du ska bygga upp ett helt nytt formulär går du till fliken Formulär och lägger till fält.

Lägg till fält

För att lägga till ett fält (en fråga), klicka på länken Lägg till fält.

Skärmdump på frågeformulär

Då öppnas ett ny vy Lägg till fält där du kan välja bland olika fälttyper. I detta fall är Personuppgifter valt.

Ny fråga - personuppgifter

Fyll i namn och/eller beskrivning. Välj fälttyp, i detta fall personuppgifter. Ta bort de fält du inte vill visa som exempelvis Adress genom att markera det och klicka på krysset till höger.

Lägg till ytterligare en fråga

För att lägga till ytterligare en fråga, klicka på plusknappen - antingen till höger om den befintliga frågan för att få en fråga på samma rad eller klicka på plusknappen på raden under för att få frågan under den befintliga frågan.

Ny fråga

Inställningar på fråga

Ny fråga

Om du markerar en fråga så visas tre ikoner i högra hörnet:

 • Ändra fält - För att göra en ändring i en befintlig fråga. Exempelvis rätta ett stavfel, lägga till ett alternativ eller liknande.
 • Ta bort - Tar bort markerad fråga.
 • Flytta fält - Flyttar markerat fält. Markera ikonen och drag droppa fältet dit du vill ha den i formuläret.

Om du håller ner shift-tangenten samtidigt som du flyttar ett fält kan du lägga fältet på samma rad som ett befintligt fält.

Fälttyper

Det finns tolv olika fälttyper i frågeformuläret:

 • Text
 • Enval
 • Flerval
 • Kommentar
 • Beställning
 • Datum
 • Personuppgifter
 • E-postmottagare
 • Kategori
 • Deltagare
 • Skript
 • SPAM-skydd med captcha

När du har valt en fälttyp så visas inställningar som hör till just den frågan. Alla fälttyper har tre flikar gemensamt:

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?