help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Administration online

Frågeformuläret administreras genom gränssnittet i online, precis som enkäten. De som har skrivrättigheter på sidan har rätt att administrera frågeformuläret.

Här ser du hur många svar som har kommit in och hur många deltagare som anmält sig. Svaren visas som en lista. Listan ser olika ut beroende på hur du ställt in denna under fliken Översikt i frågeformuläret.

Excel

Exporterar all information (formuläret) till Excel. Klickar du på denna länk så visas en fråga om du vill öppna eller spara filen.

Spara svar i Excel

Exporten tar bara med det antal svar som du väljer att visa. Vill du exportera 200 svar får du välja det antalet under Visa. Står det Visa: 10 så kommer enbart 10 svar att exporteras.

XML

Om du vill ha ut datat i form av XML, så klickar du på denna länk. Då får du informationen från formuläret i XML.

Formulär som PDF

Klickar du på denna länk exporteras formuläret till en PDF-utskrift. Detta kan vara bra om någon person vill fylla i formuläret på papper istället för på webben.

Kategorifrågor kommer ej med i PDF-exporten.

PDF

Skicka e-post

Här finns en möjlighet att skicka ett meddelande till alla som har fyllt i formuläret förutsatt att en adress antingen hämtas från inloggad användare eller från en textfråga/ personuppgiftsfråga. Läs mer om detta på fliken E-post under svarsadress (reply-to).

Skicka e-post

Listan med lagrade svar

Visa

Här väljer du hur många svar du vill visa per sida i listan. Väljer du exempelvis att visa fem svar så blir det en sidnumrering om det finns mer än fem svar.

Visa detaljer

Klickar du på "Visa detaljer" visas ifyllda svar för respektive deltagare.

Visa detaljer

GDPR Här lagras samtycket i text och med datum

Ändra

Här kan du ändra svaret som du fyllde i formuläret. Då öppnas formuläret på nytt med befintliga uppgifter.

Ta bort

Här kan du ta bort svaret.

Om du kopierar ett formulär så försvinner alla svar. Det vill säga du behåller alla frågor men formuläret blir tomt på svar.

Visa alla svar

Klickar du på denna kommer du tillbaks till listan med alla svar.

Ta bort alla svar

Om du klickar på ta bort alla svar får du upp en bekräftelsefråga:

Ta bort alla svar?

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?