help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Administration On-line

Webbanmälan administreras genom gränssnittet i on-line läge, precis som enkäten. De som har skrivrättigheter på sidan har rätt att administrera webbanmälan.
Skärmdump på webbanmälan administration

Ta bort din anmälan

Om du har klickat i "Tillåt deltagare att avboka" så är det bara för deltagare att välja länken "Ta bort din anmälan" online när de vill avboka.

Skärmdump på adm av webbanmälan

Visa deltagare

Är inte denna ruta ikryssad och du ändå vill ta bort en deltagare, klicka på "Visa deltagare".
Då visas rader med de anmälda.

Skärmdump på adm av webbanmälan

Längst till höger finns en grön gubbe som du kan klicka på för mer information. Här visas den information som deltagaren fyllt i.

Skärmdump på adm av webbanmälan

I övre högra hörnet finns en ikon (ett papper med rött kryss på i högra hörnet) - det är radera. Klicka på denna ikon för att ta bort deltagare.

Visa deltagare

Klickar du på "Visa deltagare" visas en lista med de deltagande.

Skärmdump på visa deltagare för webbanmälan

Beroende på om deras e-postadress finns i systemets katalog visas den eller inte. Om du inte har klickat i "Användarna måste vara inloggade för att kunna anmäla sig" i redigeringsläget kan det stå Anonym istället för namn på deltagaren.

Om denna ruta är ikryssad och deltagaren inte är inloggad så visas följande meddelande:

Skärmdump på adm av webbanmälan

Excel export

Deltagarna kan du sedan exportera till Excel genom att klicka på länken "Excel export".

För export till Excel finns en begränsning på 4000 celler.

Skärmdump på funktionen excel export

Resultatet sparas i en fil som heter "Deltagare.xls"

Skärmdump på Excelexport exempel

För att administrera webbanmälan krävs det att du har rättigheten Skriv på sidan. Du behöver alltså ha denna rättighet för att se Excel export-länken.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?