help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Webbanmälan - Anmälan

Skärmdump på fliken Anmälan

Begränsningar

Begränsa antal deltagare

Här kan du begränsa antal deltagare exempelvis om en lokal bara rymmer x antal personer. Standardinställningen är 10 deltagare. Klicka på plusknappen för att öka antal deltagare och minusknappen för att minska antal deltagare.

Sista anmälningsdatum

Här kan du ställa in ett datum för sista anmälning. Klickar du på pilen öppnas en kalender så du kan välja datum. Det är bra att ställa in ett datum så att deltagare inte kan anmäla sig efter att kursen redan har getts.

Begränsa hur långt i förväg anmälningar kan göras

Här kan du bestämma en tid som gäller för tidigast anmälan. Det kan vara veckor, dagar och/eller timmar.

Tidpunkter

Deltagare

Användarna måste vara inloggade för att kunna anmäla sig

Om du vill att webbanmälan ska vända sig till en sluten grupp kan du kräva att de måste vara inloggade för att göra en anmälan.

Användarna kan se vilka som anmält sig

Du kan avgöra om du vill att deltagarna ska få se vilka andra som har anmält sig.

Namnet kan endast visas på andra deltagare om besökaren är inloggad när denne anmäler sig. Om besökaren inte är inloggad står det Anonym som namn.

Tillåt att deltagare kan avboka

Om du vill att deltagarna själva ska få ta bort sin anmälan så kryssar du i detta alternativ. Annars är det bara administratören som kan avboka en deltagare.

Endast inloggade användare kan avanmäla sig från Webbanmälan.
Ej inloggade användare ("Anonym") kan inte avanmäla sig!

Skicka anmälan

Text anmälningsknapp

Här kan du ange vad som ska stå på anmälningsknappen. Standardinställningen på knappen är "Skicka anmälan".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?